Besöksbokning ökar er försäljning

Besöksbokning - en affärskritisk process

Besöksbokning är en komplicerad och affärskritisk process som oftast är nyckeln till tjänsteföretags framtida tillväxt vad gäller nya kunder. Att identifiera intressanta företag och prospects samt kommunicera sitt budskap på rätt sätt är två nyckelfaktorer för att vara framgångsrik med besöksbokning. Bisfront har en gedigen erfarenhet från besöksbokning efter att ha hjälpt flera hundratals konsultföretag med nykundsbearbetning.  

 

 

Besöksbokningens 5 viktigaste steg

 

1. Målgrupp

Lägg extra tid på att hitta de företag som just ni vill träffa eller komma i kontakt med genom besöksbokningen.

2. Budskap. Formulera ert budskap på rätt sätt så att det blir attraktivt och tydligt mot målgruppen.

3. Kvalificera mötet. Boka in möten med de personer som visar intresse och där et finns en god möjlighet till att få affär.

4. Kontinuitet. Bearbeta din prospects under en längre tid för att kunna boka in besöket när deras behov uppstår.

5. Uppföljning. Följ upp din besöksbokning på rätt sätt. Vilka branscher / typer av företag som bokats ger flest affärer. Dessa bör man fokusera på. 

 

Vill du veta mer om hur ni kan jobba mer effektivt och få fler kunder gneom besöksbokning och nykundsbearbetning via Bisfront? Kontakta oss idag!

 

Besök genom bokning

Många konsultföretag tvivlar på att få besök bokade av en extern partner inte är något för deras verksamhet. Förklaringar kan vara att besöksbokning inte är något för deras verksamhet eftersom, "den är så unik" eller "skulle inte fungera i vår bransch". Titta närmare på några av våra kunder för att se vilka vi hjälpt med besoksbokning och nykundsbearbetning. Kanske något bekant företag som ni känner till? 

Många av de personer vi träffar har också dålig erfarenhet från renodlade Telemarketing-företag som leverat väldigt dålig kvalité. Vi på Bisfront leverarar nedast kvalificerade besök till våra kunder då alternativkostnaden för att gå på ett "kaffe-möte" oftast är alldeles för hög. Läs gärna mer om några av våra kunders utalande om hu vi hjälpt dem och hur många affärer de fått via besöksbokning. 

 

Vill du veta mer om Besöksbokning och Bisfront?

Fyll i nedanstående formulär så kontaktar vi dig omgående!

Namn *
Företag *
Telefon *
E-post *
Meddelande *


Ingela Johansson CEO Top Temp
Bisfront HR is better at "coldcalling" than we are so the success rate of booked meetings is much higher".

Some satisfied clients / see more clients...